prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek Head of the group
hanzalek [at] fel [dot] cvut [dot] cz Address: A-514a